ANALÝZA TĚLESNÉ SKLADBY TĚLA

Měření na přístroji InBody probíhá v EB Fit vždy předem stanovené víkendové datum. Přístroj In Body změří tělesný tuk, vodu, svalovou hmotnost, bez-tukovou hmotnost, váhu, BMI, procentuální podíl tělesného tuku a poměr pasu k bokům a další hodnoty.